Informujemy, że firma Adjatech Sp. z o.o. Sp. K. spełnia warunki zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizacji pracy w trakcie
epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.