W zeszłym miesiącu nasza firma była obecna na festynie Powitanie Lata 2016. Wspomagamy gminę Czerwonak w cennych działaniach urozmaicających czas wolny dzieciom:

Festyn został zorganizowany środków finansowych Sołectw z Czerwonaka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku i sponsorów firm „Adjatech” , „Sławex”, fundacji „Kuźnia Nadziei”

Podziękowanie