logotypy funduszy europejskich

Beneficjent Adjatech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
realizuje projekt pn.

„Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji odlewów w firmie Adjatech Sp. z o.o. Sp. K.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2.

Cele i planowane efekty projektu: W wyniku realizacji projektu firma przygotuje się do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji umożliwiającej docelowo wdrożenie innowacyjnych produktów jakimi są wały modułowe. Spółka przeprowadzi prace rozwojowe tj. dokona fazy demonstracji i walidacji i sprawdzenia technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów przy zastosowaniu metodą kokilową.

Wartość projektu: 516 578,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 358 982,76 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2018.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Bogny Włodarczak
(telefon: 531 541 409, e-mail: b.wlodarczak@adjatech.pl).

 


 

Adjatech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Rozwój działalności eksportowej firmy Adjatech Sp. z o.o. Sp. K.”

Cele projektu: Podjęcie działań eksportowych przez przedsiębiorstwo oraz chęć dystrybucji usługi odlewniczej i produktów odlewniczych firmy na docelowe rynki zagraniczne, tj. niemiecki, francuski oraz włoski.

Planowane efekty projektu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – wartość docelowa to 3 etaty. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych – wartość docelowa to 1 szt. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nawiąże kontakty handlowe z potencjalnymi parterami, co przełoży się na wzrost zamówień w firmie. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

Całkowita wartość projektu: 703 187,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 494 008,95 PLN

Informacja o projekcie 1.4.1. WRPO

 

Brak aktualnie prowadzonych postępowań ofertowych.