Janikowo 30.03.2018

Firma Adjatech sp. z o.o. sp. k. ma na celu ciągłe doskonalenie każdego aspektu swojej działalności produkcyjno-handlowej w zakresie odlewnictwa, aby zagwarantować najwyższą jakość produktów i obsługi
z dbałością o ochronę środowiska naturalnego. Każdy proces jest od początku do końca przemyślany tak, aby gwarantował powstanie wyrobu najwyższej jakości, zgodnie z wymaganiami klienta, ale i w zgodzie ze
środowiskiem.
System Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 to kolejny krok w ramach działalności firmy potwierdzający jej ciągłe doskonalenie. Klienci firmy dzięki temu mogą mieć pewność, że
współpracując z naszą firmą mają do czynienia z najlepszą jakością oferowanych produktów odlewniczych.
Priorytetem firmy jest prowadzona polityka Systemu Zarządzania, w ramach której realizowane są następujące cele:
 Wytwarzanie i sprzedaż produktów zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami i spełniającymi wymagania naszych klientów
 Indywidualne podejście do każdego klienta w celu spełnienia jego indywidualnych wymagań oraz zdobycia jego zaufania
 Wspieranie rozwoju i kreatywności pracowników
 Prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
 Ciągły rozwój działalności jako odpowiedź na zmieniające się wymagania rynku
 Dbałość o środowisko poprzez odpowiedzialną segregację odpadów oraz minimalizowanie emisji zanieczyszczeń
 Optymalizacja procesów w perspektywie długofalowego rozwoju

Cele te są osiągane poprzez:
 Nieustanne szkolenie kadry pracowników
 Rozwój zaplecza technologicznego
 Współpracę z zaufanymi i cieszącymi się dobrą renomą dostawcami i podwykonawcami
 Systematyczne badanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i niwelowanie negatywnych czynników
 Dążenie do zapobiegania awariom, szczególnie tym, które miałyby negatywny wpływ na oferowany produkt lub środowisko
 Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania w celu poprawy jakości i środowiskowych efektów działalności.
Polityka jakości i środowiska stanowi deklarację najwyższego kierownictwa i wszystkich pracowników została starannie opracowana tak, aby wszyscy czuli się jej współtwórcami, rozumieli aspekty i nie mieli problemów ze stosowaniem jej na co dzień.

Prezes Zarządu

Jacek Brukwicki